Cosmetics

寡肽修复面膜组合

功 效:深层保湿、美白嫩肤、改善黯哑 适合肤质:所有肤质 主要成分:北欧白桦树汁、积雪草根提取物、小核菌胶、透明质酸、灵芝提取物、海藻糖 规 格:30ml/片(共7片) 寡肽赋活滋养面膜(白)4片 净爽焕颜修护面膜(黑)3片 微电:15942576678

Price: 39,8 Yuan

功   效:深层保湿、美白嫩肤、改善黯哑
适合肤质:所有肤质
主要成分:北欧白桦树汁、积雪草根提取物、小核菌胶、透明质酸、灵芝提取物、海藻糖
规   格:30ml/片(共7片)
             寡肽赋活滋养面膜(白)4片
             净爽焕颜修护面膜(黑)3片